Barrier Tự Động Wonsun APZ – 220

Liên hệ

  • Làm rào chắn lối ra vào cổng của Nhà máy; văn phòng tòa nhà, cao ốc;
  • Quản lý xe ra vào nhà máy
  • Kiểm soát lối vào cổng cơ quan hành chính
  • Kiểm soát xe ra vào công trường
  • Kiểm soát xe ra vào tại các bến tàu xe khách
  • Kiểm soát tại các trạm thu phí
  • Hệ thống giữ xe thông minh
Danh mục: